Profil časopisu

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům. Časopis si klade za cíl přinášet turisticky atraktivní informace z kulturního a společenského života Karlových Varů. Čtenáři na jeho stránkách naleznou zajímavě zpracované články o historii, kultuře, architektuře, lázeňství a zajímavostech města. Carlsbad Report je průvodcem po nejzajímavějších místech lázeňského města a jeho okolí a zároveň informuje čtenáře o aktuálních událostech, kterými město žije. Články jsou pečlivě vybírané, zpracovávané a editované erudovaným žurnalistou a jsou koncipované tak, aby splnily očekávání nejnáročnějšího čtenáře. Redakce časopisu ctí hodnoty a tradice nejslavnějších českých lázní. Velký prostor proto pravidelně věnujeme tradičním firemním značkám a událostem, které činí Karlovy Vary slavnými daleko za hranicemi naší země. Zároveň podporujeme kulturu a společenský život ve městě. Časopis Carlsbad Report nese nadčasový grafický rukopis. Vyznačuje se čistými liniemi a přehlednou vizualizací. Sofistikovaný styl grafického ztvárnění evokuje pocit luxusu v elegantním pojetí. Design časopisu podtrhuje noblesu publikovaných textů, jež jsou nahlížené nezvyklou optikou. Grafická a obsahová podoba časopisu tak tvoří kompaktní celek. Dvojjazyčný magazín kombinuje českou a ruskou jazykovou verzi. Vychází v měsíční periodicitě. Distribuován je do většiny karlovarských hotelů a na další veřejná místa s hojnou návštěvností lázeňských hostů. Carlsbad Report je garancí žurnalistické kvality a čistého grafického stylu.

 

Nosné pilíře našeho vydavatelského domu:

  • Výhradně vlastní autorské texty
  • Žurnalistická erudice
  • Preciznost řemeslného zpracování
  • Dodržování zásad novinářské etiky
  • Čistý grafický styl
  • Profesionalita a seriózní jednání


Profil redaktorů

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA

Šéfredaktorka a vydavatelka

Motto: „Psané slovo má podmanivou moc. Písmenka mě uhranula v pěti letech a od té doby se z tohoto čarokrásného zaujetí léčím. A paradoxně psaní je pro mne tou nejpůvabnější terapií.“

Novinářka, publicistka, vydavatelka. Vystudovala časopiseckou publicistiku, právo, ekonomii a management. Řadu let působila jako redaktorka kultury a zpravodajství v deníku MF DNES. Je autorkou více než jednoho tisíce článků, a to jak zpravodajských, tak zejména o kultuře a umění. Píše také fejetony a komentáře. Autorsky též podlehla svodům poezie. Její doménou jsou rozhovory s významnými osobnostmi. Literární pojetí textů autorce přineslo četná uznání čtenářské i odborné obce a vyneslo ji mezi respektované publicisty. Poeticky laděné články jsou její autorskou značkou. V roce 2012 založila karlovarský magazín Carlsbad Report, který si záhy získal pro žurnalistickou kvalitu a elegantní grafické zpracování renomé nejen v Karlových Varech, ale i v Praze. Carlsbad Report se tak 2012 zabydlel v Národní galerii, k dispozici je též hostům Baletu a Činohry Národního divadla. Je respektovaným partnerem Národního památkového ústavu v Praze a všech karlovarských kulturních institucí. Úspěch, který časopis během prvních dvou let své existence sklízel, pro ni byl impulzem k tomu, aby v roce 2013 vdechla život pražskému magazínu Le Baron, jehož stránky prostupuje kultura a umění. V letech 2013 - 2014 byla rovněž vydavatelkou a editorkou hotelového časopisu Aqua Viva akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov. V současné době je doktorandkou Metropolitní univerzity v Praze, kde se ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví připravuje pod vedením prof. JUDr. Petera Vojčíka, CSc. na vědeckou dráhu. Je členkou Syndikátu novinářů České republiky, Society of Professional Journalists a European Journalists Association.


Mgr. Michaela Poláková

Redaktorka

Motto: „‘Slovo je oděvem myšlenky‘, napsal kdysi řecký filozof Démokritos. Baví mě splétání slov a snaha udržet pod takto spletenou čepicí nejen vlasy, ale i ty myšlenky.“

Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Při studiích externě psala články pro časopis Profit a filmové recenze pro Tiscali.cz a Filmpub.cz. V roce 2002 začala spolupracovat se společností Člověk v tísni, původně jako redaktorka článků pro různá tištěná média v rámci projektu Infoservis. O rok později přešla do týmu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, pořádaného toutéž společností, kde působila nejprve jako editorka katalogu, později se stala členkou programového oddělení jako dramaturgyně a mediální koordinátorka. Každoročně pak kromě podílu na programové koncepci a výběru filmů také řídila tvorbu festivalového katalogu a webu, PR a mediální výstupy. V letech 2005 a 2006 byla redaktorkou Festivalového deníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Po odchodu z Člověka v tísni koncem roku 2009 působila dva roky ve Sdružení SOS dětských vesniček jako specialistka na PR a fundraising. V současné době je redaktorkou článků o kultuře a umění v magazínech Le Baron a Carlsbad Report spadajících pod křídla vydavatelského domu Central Point. Nadále je členkou výběrové komise filmů na festival Jeden svět, v roce 2013 se podílela také na výběru snímků pro festival Fresh Film Fest.


Mgr. Šárka Lebedová

Redaktorka

Motto: "Umění je přetvořit svou vlastní vnitřní fantazii do podoby, jež dokáže rozpumpovat v ostatních lidech proces vzájemné inspirace a opětnou touhu po kráse."

Vystudovala kulturologii a hispanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Několikrát získala stipendijní pobyt ve španělském Santiagu de Compostela, kde studovala kromě španělštiny i galicijský jazyk. Je překladatelkou ze španělštiny a lektorkou češtiny se specializací pro španělsky mluvící. Organizuje nejrůznější festivaly, kulturní a společenské události, založila pražský festival Žižkovské mezidvorky. Od dětství se věnuje hudbě a zpěvu, účinkovala v divadle Kolowrat v opeře Aleše Březiny, Zítra se bude... Od roku 2010 je redaktorkou kulturního internetového portálu www.e-kultura.cz. Je redaktorkou článků o kultuře a umění v magazínech Le Baron a Carlsbad Report, které spadají pod křídla vydavatelského domu Central Point. Je členkou Syndikátu novinářů České republiky.


Mgr. Věra Žilková

Redaktorka

Motto: „Každý den čti něco, co nikdo jiný nečte. Každý den si mysli něco, co si nikdo jiný nemyslí. Každý den dělej něco, co je tak směšné, že by to nikdo jiný nedělal. Mysli nedělá dobře, když je vždy součástí jednomyslnosti.“ - Christopher Morley

Studovala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Jako bakalářský obor si vybrala Mezinárodní teritoriální studia, dál se ale už rozhodla věnovat žurnalistice. Svou pracovní kariéru začala hned na začátku studií jako průvodkyně v českém a anglickém jazyce na hradě Karlštejn. V roce 2008 se začala podílet na organizaci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. Pomáhala s přípravami i orientací festivalových hostů a nechyběla ani při promítání. S prací v neziskovém sektoru získávala další zkušenosti roční spoluprací s fundraisingovým oddělením Sdružení SOS dětských vesniček. V roce 2011 začala externě spolupracovat s deníkem Mladá fronta DNES. Zpočátku psala letní výletní i kulturní tipy a zajímavosti, postupně přibyla i vzdělávací témata. V dubnu 2013 poprvé vyzkoušela online zpravodajství, u kterého zatím zůstává. Na iDNES.cz přispívá do domácí i zahraniční rubriky a škála témat, o kterých píše, je značně různorodá. Psaní článků o kultuře a umění do společenských magazínů Le Baron a Carlsbad Report tuto škálu ještě obohacuje.


MgA. Bc. Petr Nagy

Redaktor

Motto: „Největším přáním mého života vždy bylo narodit se někde jinde někým jiným.“ (Woody Allen)

Po absolvování pražské Literární akademie (tvůrčí psaní – redakční práce) vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již řadu let se věnuje kulturní publicistice (bývalý redaktor NeKultury a časopisu LitENky), dodnes píše knižní recenze pro iLiteraturu a příležitostně publikuje i jinde. Kromě toho je zakladatelem neziskového projektu Půlnoc (petrnagy.wix.com/pulnoc), věnovaného neprávem zapomenutým umělcům dob minulých, a vydavatelem i šéfredaktorem internetového kulturního měsíčníku Půlnoční expres, orientovaného především na kulturní periferii. Své texty pravidelně zveřejňuje též prostřednictvím blogu na iDnes a v současnosti je redaktorem společenských magazínů Le Baron a Carlsbad Report.

CR | Carlsbad Report Central Point, s.r.o. | www.carlsbadreport.com